biểu tượng đánh giá sao
TỪ KHÓA:Xám   đánh Giá   Ngôi Sao   Màu Vàng  
Giúp chúng tôi để thêm từ khóa:
Định dạng tập tin:Photoshop psd ( .psd ) file format
Kích thước tập tin:266KB
Tài liệu tham khảo liên kết đến các nguồn tài nguyên (mà Web trang web Captch tài nguyên này)Dan Deming-Henes
Thông tin tài nguyên: xám, đánh giá, ngôi sao, vàng
License:Creative Commons Attribution.
Chia sẻ với bạn bè (nếu bạn cảm thấy điều này trang web hữu ích, hãy nhấp vào nút xã hội bên trái để chia sẻ nó với bạn bè của bạn cảm ơn bạn!):
Bỏ phiếu cho công trình thiết kế này:
3
51 people votes