phương tiện truyền thông xã hội tab
TỪ KHÓA:Facebook   Xã Hội   Tab   Twitter  
Giúp chúng tôi để thêm từ khóa:
Định dạng tập tin:Photoshop psd ( .psd ) file format
Kích thước tập tin:9.61MB
Tài liệu tham khảo liên kết đến các nguồn tài nguyên (mà Web trang web Captch tài nguyên này)Mirona Tartan
Thông tin tài nguyên: Một bộ duy nhất, đầy màu sắc và sôi nổi của phương tiện truyền thông xã hội “ tab ” để tô điểm cho bên thiết kế tiếp theo của bạn. Làm điều gì đó một chút khác nhau để thúc đẩy sự hiện diện phương tiện truyền thông xã hội của bạn với những yếu tố thiết kế đứng – cung cấp cả hai như là một PSD và mã hóa trong CSS, cho một loạt các mạng xã hội khác nhau!
License:Creative Commons Attribution.
Chia sẻ với bạn bè (nếu bạn cảm thấy điều này trang web hữu ích, hãy nhấp vào nút xã hội bên trái để chia sẻ nó với bạn bè của bạn cảm ơn bạn!):
Bỏ phiếu cho công trình thiết kế này:
2
41 people votes