Các yếu tố thường được sử dụng của web thiết kế psd lớp
TỪ KHÓA:Quảng Cáo   Biểu Ngữ   Nút   Biểu Ngữ   Góc   Góc   Web 2.0   Trọng Tâm Bản đồ Bản đồ Lớn Của Carousel   Button   Trang Trí   Biểu Tượng   Tài Liệu Psd  
Giúp chúng tôi để thêm từ khóa:
Định dạng tập tin:Photoshop psd ( .psd ) file format
Kích thước tập tin:8.4MB
Tài liệu tham khảo liên kết đến các nguồn tài nguyên (mà Web trang web Captch tài nguyên này)zcool.com.cn
Thông tin tài nguyên: Quảng cáo, biểu ngữ, nút, biểu ngữ, góc, góc, web 2.0, trọng tâm bản đồ bản đồ lớn của carousel, button, trang trí, biểu tượng, tài liệu psd
License:Non commercial use, learning and reference use only.
Chia sẻ với bạn bè (nếu bạn cảm thấy điều này trang web hữu ích, hãy nhấp vào nút xã hội bên trái để chia sẻ nó với bạn bè của bạn cảm ơn bạn!):
Bỏ phiếu cho công trình thiết kế này:
5
52 people votes