bít tết chiên trong một chảo
TỪ KHÓA:Chảo   Chiên   Chiên   Bít Tết   Thịt   Thịt Bò   Dầu   Thực Phẩm   Nấu ăn  
Giúp chúng tôi để thêm từ khóa:
Định dạng tập tin:JPEG (.jpg) 1920x1280
Kích thước tập tin:376KB
License: Public Domain Dedication (You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.)
Chia sẻ với bạn bè (nếu bạn cảm thấy điều này trang web hữu ích, hãy nhấp vào nút xã hội bên trái để chia sẻ nó với bạn bè của bạn cảm ơn bạn!):
Bỏ phiếu cho công trình thiết kế này:
5
53 people votes