PSP trắng
TỪ KHÓA:PlayStation Portable   Psp   Màu Trắng  
Giúp chúng tôi để thêm từ khóa:
Kích thước tập tin:66KB
Tài liệu tham khảo liên kết đến các nguồn tài nguyên (mà Web trang web Captch tài nguyên này)Nelson
Thông tin tài nguyên: PSP trắng 2 3 biểu tượng trong Playstation Portable. Có kích thước: 256 x 256, 128 x 128, 96 x 96, 72 x 72, 64 x 64, 48 x 48, 32 x 32, 16 x 16 trong png định dạng. Tags: Playstation Portable, psp, trắng
Chia sẻ với bạn bè (nếu bạn cảm thấy điều này trang web hữu ích, hãy nhấp vào nút xã hội bên trái để chia sẻ nó với bạn bè của bạn cảm ơn bạn!):
Bỏ phiếu cho công trình thiết kế này:
4
45 people votes