thẻ nhớ
TỪ KHÓA:PlayStation Portable   Bộ Nhớ   Thẻ  
Giúp chúng tôi để thêm từ khóa:
Kích thước tập tin:61KB
Tài liệu tham khảo liên kết đến các nguồn tài nguyên (mà Web trang web Captch tài nguyên này)Nelson
Thông tin tài nguyên: Bộ nhớ thẻ 2 biểu tượng trong Playstation Portable. Có kích thước: 256 x 256, 128 x 128, 96 x 96, 72 x 72, 64 x 64, 48 x 48, 32 x 32, 16 x 16 trong png định dạng. Tags: Playstation Portable, bộ nhớ, thẻ
Chia sẻ với bạn bè (nếu bạn cảm thấy điều này trang web hữu ích, hãy nhấp vào nút xã hội bên trái để chia sẻ nó với bạn bè của bạn cảm ơn bạn!):
Bỏ phiếu cho công trình thiết kế này:
5
20 people votes