có bản gốc
TỪ KHÓA:
Giúp chúng tôi để thêm từ khóa:
Định dạng tập tin:Encapsulated PostScript eps ( .eps ) format, Open office drawing svg ( .svg ) format
Kích thước tập tin:50KB
Chia sẻ với bạn bè (nếu bạn cảm thấy điều này trang web hữu ích, hãy nhấp vào nút xã hội bên trái để chia sẻ nó với bạn bè của bạn cảm ơn bạn!):
Bỏ phiếu cho công trình thiết kế này:
4
47 people votes