bìa album
TỪ KHÓA:Album   Bìa   đĩa   âm Nhạc   Kỷ Lục   âm Thanh  
Giúp chúng tôi để thêm từ khóa:
Định dạng tập tin:Photoshop psd ( .psd ) file format
Kích thước tập tin:214KB
Tài liệu tham khảo liên kết đến các nguồn tài nguyên (mà Web trang web Captch tài nguyên này)Kevin Eichhorn
Thông tin tài nguyên: album, bìa, đĩa, âm nhạc, kỷ lục, âm thanh
License:Creative Commons Attribution.
Chia sẻ với bạn bè (nếu bạn cảm thấy điều này trang web hữu ích, hãy nhấp vào nút xã hội bên trái để chia sẻ nó với bạn bè của bạn cảm ơn bạn!):
Bỏ phiếu cho công trình thiết kế này:
4
28 people votes